להרשמה לקייטנה בחר באפשרות המתאימה לך

מחזורים 1 ו -2

מחזור 1

4/7/2021-22/7/2021

החל מ 1,500 ש"ח

ההרשמה למחזור 1 הסתיימה!

מחזור 2

1/8/2021-19/8/2021

החל מ 650 ש"ח

ימים אחרונה להרשמה! 

החזר תשלום מלא במידה והקייטנה לא תפתח.
במידה והקייטנה תסגר במהלך הפעילות, יוחזר חלק יחסי לימים הפעילים בניקוי הוצאות.

* האתר מאובטח, עסקת האשראי בהשהיה עד אישור משרד החינוך והבריאות לפתיחת הקייטנה.
להרשמה במזומן או בצקים (אפשרות לשלושה תשלומים) יש להגיע למוקדי ההרשמה בבתיה”ס